Số hiệu: 1665/QĐ-BTC
Trích yếu nội dung: V/v công nhận chuyển quyền sở hữu địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 25/08/2017
Tải tệp nội dung toàn văn:
25.8.pdf