Biểu thuế áp mã
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Danh bạ điện thoại Tổng cục Hải quan
Luật thuế XK, thuế NK năm 2016
Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh
Chuyên mục phòng, chống tham nhũng
Tra cứu nợ thuế
Phòng truyền thống điện tử
THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Tìm kiếm văn bản:        Tìm kiếm nâng cao   
TOÀN BỘ VĂN BẢN
Số hiệuNgày ban hànhTrích yếu/Tóm tắt
1665/QĐ-BTC25/08/2017V/v công nhận chuyển quyền sở hữu địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa
06/2017/QĐ-UBND24/08/2017Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.
69/QĐ-BCĐ24/08/2017Ban hành Quy chế hoạt động BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020
3225/QĐ-UBND23/08/2017V/v công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh Quảng Ninh (đợt 38)
37/2017/QĐ-TTg17/08/2017V/v bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 7/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng
84/2017/TT-BTC15/08/2017Hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ
2587/QĐ-TCHQ28/07/2017Ban hành Bản hướng dẫn nội bộ về trình tự, thủ tục tham gia tố tụng hành chính tại Tòa án của cơ quan Hải quan.
1381/QĐ-BTC24/07/2017V/v ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách tài chính doanh nghiệp tại các tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài.
598/PCI21/07/2017V/v triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2017
2082/QĐ-TCHQ21/06/2017V/v phê duyệt Đề án Nộp thuế điện tử qua Ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7.
3653/TCHQ-GSQL02/06/2017V/v tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ đối với ô tô nhập khẩu
3887/KH-UBND01/06/2017Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017
1834/2017/QDD-UBND29/05/2017V/v Ban hanfh Quy chế phối hợp quản lý của các lực lượng chuyên ngành tại các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
1510/QĐ-TCHQ05/05/2017Phê duyệt Đề án Phát triển Cục Kiểm định hải quan giai đoạn 2017-2020
1456/QĐ-TCHQ27/04/2017Ban hành Quy định về thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức Tổng cục Hải quan
1256/2017/QĐ-UBND25/04/2017V/v ban hành Quy chế phối hợp giữa BQL Khu kinh tế Quảng Ninh với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn Quảng Ninh.
2642/KH-UBND20/04/2017Thực hiện giai đoạn (2017-2020) chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng của tỉnh Quảng Ninh
2635/TCHQ-ĐTCBL19/04/2017V/v tăng cường kiểm tra, giám sát mặt hàng gỗ NK từ Châu Phi
2408/KH-TCHQ11/04/2017Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện Tự diễn biến, Tự chuyển hóa trong nội bộ.
1193/QĐ-TCHQ11/04/2017Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 6/1/2017 của Bộ Tài chính về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác pháp chế của Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ.
569/QĐ-BTC28/03/2017V/v ban hành Quy chế quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.
98/TCHQ-CCHĐH06/01/2017V/v kế hoạch khảo sát nhằm xây dựng chuyên mục QHĐT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan.
7397/KH-UBND15/11/2016Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 2/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
3899/QĐ-TCHQ10/11/2016Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
7176/UBND-TM107/11/2016V/v bổ sung dah mục các mặt hàng rượu, thuốc lá nhãn hiệu, xuất xứ Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan thuộc loại hình kho ngoại quan vào danh mục các mặt hàng quy định tại công văn số 8125/UBND-TM1 ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh.
Tài liệu theo chuẩn RSS 2.0 của Thư viện Văn bản quy phạm pháp luật Số văn bản trong danh sách: 1 - 25        Trang sau    Về đầu trang
© Bản quyền 2009 cục Hải Quan Quảng Ninh
Địa chỉ: Số 5, Phố Bến Đoan, Phường Hồng Gai, Tp Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 0333 826 148; Email: quangninhcustoms@gmail.com