Tích cực chuẩn bị Hội nghị đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp với nhiệm vụ phát triển hoạt động XNK hàng hóa qua cảng biển
Xuân Hương14/06/2019 7:00 PM
Đồng chí Nguyễn Văn Hường chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Hường chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị

Để chuẩn bị cho Hội nghị đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp với nhiệm vụ phát triển hoạt động XNK hàng hóa qua cảng biển (tổ chức vào ngày 18/6/2019) diễn ra thành công, ngày 14/6/2019, đồng chí Nguyễn Văn Hường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị đã có buổi làm việc với các thành viên Ban Tổ chức Hội nghị.

Trong chương trình làm việc, các thành viên Ban Tổ chức Hội nghị đã báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các công việc cần thiết để chuẩn bị cho Hội nghị như: chuẩn bị giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thủ tục hải quan và chính sách thuế XNK; tổng hợp ý kiến kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; công tác thông tin, tuyên truyền về Hội nghị; …

Sau khi nghe báo cáo tiến độ công việc từ các thành viên Ban Tổ chức, đồng chí Nguyễn Văn Hường – Phó Cục trưởng, Trưởng Ban Tổ chức biểu dương nỗ lực, cố gắng của các thành viên để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Hội nghị diễn ra thành công.

Đồng chí Nguyễn Văn Hường yêu cầu việc tổ chức Hội nghị phải đảm bảo chu đáo, trang trọng, tiết kiệm, thuận tiện, công khai, dân chủ, đi đúng thực chất vấn đề, trên tinh thần coi doanh nghiệp là đối tác hợp tác. Các kiến nghị của doanh nghiệp phải được xem xét, trả lời đầy đủ, nhanh chóng trước, trong và sau Hội nghị; các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp vượt thẩm quyền giải quyết phải được ghi nhận và báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, trả lời.

Đồng chí Nguyễn Văn Hường cũng nhấn mạnh, Hội nghị đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp với nhiệm vụ phát triển hoạt động XNK hàng hóa qua cảng biển tỉnh Quảng Ninh có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt góp phần tích cực trong triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 23/4/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 1403-CTHĐ/DU của Đảng bộ Cục Hải quan về việc triển khai Nghị quyết 15-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh./.

* Theo kế hoạch, Hội nghị đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp với nhiệm vụ phát triển hoạt động XNK hàng hóa qua cảng biển tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra vào ngày 18/6/2019 tại Hội trường Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, số 5 Trần Quốc Nghiễn, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.