Biểu thuế áp mã
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Danh bạ điện thoại Tổng cục Hải quan
Luật thuế XK, thuế NK năm 2016
Chuyên mục phòng, chống tham nhũng
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/60/CM1%20(1).png
Tra cứu nợ thuế
Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh
Phòng truyền thống điện tử
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/61/CM2.png
Hải quan bắt đầu nhận đăng ký tham gia nộp thuế điện tử 24/7
Bài viết: Châu Giang - 26/09/2017 3:00 PM

Từ ngày 26/9/2017, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp nhận những đăng ký, cập nhật thông tin liên quan cho người nộp thuế khi đăng ký tham gia nộp thuế điện tử 24/7 tại Website của Tổng cục Hải quan.

Địa chỉ nhận: https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal/login.

Để tham gia quy trình nộp thuế mới này, người nộp thuế đăng ký nộp thuế và thông quan 24/7 bằng cách sử dụng chữ ký số khai báo thủ tục hải quan để nộp thuế và cập nhật thông tin ủy quyền trích nợ tài khoản ngân hàng khi sử dụng nộp thuế và thông quan 24/7; Đăng ký Email, số điện thoại người giao dịch.

Người nộp thuế kê khai thủ tục hải quan tại hệ thống thông quan điện tử của cơ quan Hải quan, sau khi khai báo hệ thống xác định số tiền phải nộp chi tiết cho từng sắc thuế, tài khoản nộp tiền, mã và tên cơ quan Hải quan, mã và tên Kho bạc nơi mở tờ khai.

Hải quan các tỉnh và Thành phố sẽ hướng dẫn cụ thể DN đăng ký, cập nhật thông tin liên quan vào hệ thống, đồng thời liên hệ với ngân hàng nơi DN mở tài khoản của DN để làm thủ tục ủy quyền trích nợ tài khoản, chuẩn bị nộp thuế điện tử 24/7.

“Nộp thuế điện tử 24/7” là một kênh thu thuế mới mà Tổng cục Hải quan mở thêm song song với hình thức nộp thuế cũ hiện nay, “nộp thuế điện tử 24/7” cho phép người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế trực tiếp trên Cổng thanh toán điện tử hải quan để giúp cho DN có thể chủ động nộp tiền thuế tại bất cứ nơi nào có internet vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện.

“Nộp thuế điện tử 24/7” sẽ hạn chế những bất cập mà việc thu nộp thuế hiện nay chưa thực hiện được và để đáp ứng được yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, hạn chế tối đa việc thanh toán bằng tiền mặt; đảm bảo thông tin nộp tiền được thanh khoản thuế kịp thời, chính xác; giảm thời gian nộp thuế, đồng thời thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp thuế. Qua đó, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK của DN xuống bằng mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4.

Bài viết: Châu Giang
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2009 cục Hải Quan Tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Số 5, Trần Quốc Nghiễn, Phường Hòn Gai, Tp Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 020 33 826 148; Email: quangninhcustoms@gmail.com