Hải quan Hoành Mô thu NSNN đạt 75,7 % dự toán
Bài viết: Thu Hiền6/10/2017 4:00 PM

Tính đến hết ngày 30/9/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô đã thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 53 tỷ đồng, đạt 75,73% dự toán thu NSNN do Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh giao.

Hoạt động kiểm tra, giám sát hải quan tại Chi cục Cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô

Để hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu (70 tỷ đồng), tính bình quân mỗi tháng Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô phải thu đạt ít nhất 5.84 tỷ đồng. Theo số liệu thống kê tổng kim ngạch XNK trong 9 tháng đầu 2017 đạt 24,12 triệu USD, giảm 24,35% so với 9 tháng đầu năm 2016. Trong đó XK đạt gần 9 triệu USD, giảm 52 % so với cùng kỳ và NK đạt trên 15 triệu USD, giảm 11,27 % so với cùng kỳ, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 53 tỷ đồng, đạt 75,73 % so với dự toán (70 tỷ đồng ) do Cục Hải quan tỉnh giao.

Với số tổng kim ngạch XNK trong 9 tháng năm 2017 có thể thấy tình hình hoàn thành chỉ tiêu thu nộp NSNN của Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô trong những tháng cuối năm 2017 là khá khó khăn.

Đặc biệt, những khó khăn từ năm trước như ảnh hưởng từ kim ngạch của một số mặt hàng có kim ngạch NK lớn đã chuyển luồng cũng tác động không nhỏ tới số thu NSNN của Chi cục.

Chính vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN của năm 2017, trong những tháng cuối năm 2017, Chi cục HQCK Hoành Mô tập trung thực hiện rà soát toàn bộ các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu được giao để từ đó đưa ra được những giải pháp phù hợp đảm bảo nâng cao hiệu quả trong tiến trình triển khai thực hiện.

Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho DN tham gia hoạt động XNK, thực hiện đối thoại thường xuyên với DN để lắng nghe, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hải quan, thủ tục quản lý thuế, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK. Tập trung kiểm tra các trường hợp khai báo nhầm mã số hàng hóa, tên hàng, số lượng, sai C/O… đối với hàng hóa phải kiểm tra thực tế theo quy định; DN được phân loại rủi ro cao về hải quan, rủi ro về thuế; Các mặt hàng XNK thuộc diện quản lý rủi ro…

HQCK Hoành Mô cũng tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và quản lý rủi ro. Tham mưu cho Cục Hải quan tỉnh trong chỉ đạo đấu tranh chống buôn lậu, làm tốt vai trò cơ quan thường trực giúp việc Ban chỉ đạo 389 huyện Bình Liêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ. Trong đó, tập trung kiểm tra các DN, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm có độ rủi ro cao, nâng cao hiệu quả kiểm tra sau thông quan. Đồng thời, rà soát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra đảm bảo thu đúng, thu đủ nộp vào NSNN, kiến nghị xử lý kịp thời đối với những cá nhân, đơn vị thực hiện không đầy đủ, nghiêm chỉnh các kiến nghị, kết luận.

Đặc biệt, triển khai quyết liệt giải pháp tăng cường xây dựng đội ngũ CBCC, duy trì kỷ cương kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ, giám sát chặt hoạt động công vụ; không để xảy ra hành vi tham nhũng, tiêu cực, sách nhiễu. Đồng thời thực hiện nghiêm quy định chế độ trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi các cấp để xảy ra vụ việc sai phạm trong đơn vị.