Xác định chi phí CIC là khoản điều chỉnh cộng và trị giá hải quan hàng nhập khẩu
Tiến Dũng - KTSTQ6/10/2017 4:00 PM

Trong quá trình khai báo trị giá Hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, nhiều doanh nghiệp còn lúng túng trong việc xác định các chi phí có liên quan đến vận chuyển có phải cộng vào trị giá hải quan hay không như chi phí CIC…. Bài viết này sẽ giải thích tại sao chi phí CIC được xác định là khoản điều chỉnh cộng phải được cộng vào trị giá hải quan.

Phí CIC – phí container rỗng khi thuê vận chuyển hàng (ảnh: nguồn internet)

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 (trước đây quy định tại Điều 13 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010) thì Trị giá giao dịch là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu sau khi đã cộng hoặc trừ các khoản điều chỉnh.

Theo quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 (trước đây quy định tại Điểm 1.2.7 Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010) thì chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên, không bao gồm chi phí bốc, dỡ, xếp hàng từ phương tiện vận tải xuống cửa khẩu nhập đầu tiên là khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan.

Phí CIC (Container Imbalance Charge - phí mất cân bằng container/phí phụ trội hàng nhập/phí điều chuyển vỏ container) là một loại phụ phí do hãng tàu thu nhằm bù đắp chi phí vận chuyển container (cont.) rỗng từ nơi thừa cont rỗng về nơi có nhu cầu cont rỗng để đóng hàng xuất khẩu. Việc mất cân bằng về số lượng cont rỗng này phát sinh là do mất cân bằng trong cán cân xuất nhập khẩu của các quốc gia. Có nhiều quốc gia nhập siêu sẽ có lượng cont rỗng lớn sau khi nhập khẩu.

Ngược lại các quốc gia xuất siêu như Trung Quốc, Ấn Độ… lại cần nhiều cont rỗng để đóng hàng xuất khẩu. Khi đóng hàng xuất khẩu, nếu thiếu cont thì hãng tàu phải chuyển cont rỗng từ nơi không có nhu cầu về nơi có nhu cầu và việc điều chuyển này sẽ phát sinh chi phí cho hãng tàu. Các hãng tàu mới thu thêm phí CIC để bù đắp lại. Vì thế, có thể định nghĩa phí CIC một cách đơn giản là phí phát sinh từ việc điều chuyển một lượng cont. rỗng từ nơi thừa đến nơi thiếu để đóng hàng hóa xuất khẩu. Khi đó, chi phí CIC có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa, phát sinh trước khi hàng hóa nhập khẩu về cửa khẩu nhập đầu tiên và người nhập khẩu phải trả cho hãng tàu/đại lý hãng tàu để đổi lệnh giao hàng.

Vì thế, chi phí CIC đáp ứng các điều kiện phải điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 (trước đây quy định tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010) nên phải được cộng vào trị giá hải quan, cụ thể:

+ Do người mua thanh toán và chưa được tính trong trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán;

+ Phải liên quan đến hàng hóa nhập khẩu;

+ Có số liệu khách quan, định lượng được, phù hợp với các chứng từ có liên quan.

Trong quá trình giao nhận hàng hóa bằng đường biển, sẽ phát sinh nhiều chi phí khác có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa phải cộng vào trị giá hải quan như chi phí EBS – phụ phí xăng dầu, phí tàu già, chi phí bảo hiểm, v.v... Các doanh nghiệp cần phải tìm hiểu, nắm rõ bản chất của từng loại phí, đối chiếu với quy định của pháp luật về các khoản điều chỉnh cộng để khai báo chính xác trị giá hải quan.