Biểu thuế áp mã
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Danh bạ điện thoại Tổng cục Hải quan
Luật thuế XK, thuế NK năm 2016
Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh
Chuyên mục phòng, chống tham nhũng
Tra cứu nợ thuế
Phòng truyền thống điện tử
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/60/CM1%20(1).png
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/61/CM2.png
Báo cáo quyết toán, góc nhìn từ phía doanh nghiệp
Bá Sơn - Chi cục KTSTQ - 6/10/2017 4:00 PM

Từ khi Thông tư 38/2015/TT-BTC ra đời, việc thực hiện khai báo và thanh khoản hải quan đối với lĩnh vực gia công, sản xuất xuất khẩu có nhiều thay đổi. Nếu như trước đây, khi làm thủ tục hải quan theo loại hình gia công và nhập sản xuất xuất khẩu, người khai hải quan phải thực hiện nhiều thủ tục, với nhiều loại giấy tờ, chứng từ thì nay đã cắt giảm đáng kể các khâu thủ tục, nhằm tạo thuận lợi, thông thoáng, giảm chi phí về thời gian, giấy tờ, đi lại… cho doanh nghiệp.

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Cụ thể, quy định mới đã bỏ thủ tục thông báo và tiếp nhận hợp đồng gia công; bỏ thủ tục thông báo, tiếp nhận định mức gia công, sản xuất xuất khẩu; định mức thực tế sử dụng nguyên vật liệu được lưu tại doanh nghiệp và chỉ xuất trình khi có thanh tra, kiểm tra. Bỏ thủ tục thông báo mã nguyên liệu vật tư nhập khẩu và mã sản phẩm xuất khẩu. Bỏ quy định hạn chế quyền của doanh nghiệp (hạn chế số lần) trong việc chuyển nguyên vật liệu từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác.

Bên cạnh đó, với quy định hiện hành doanh nghiệp được quyền chủ động và tự chịu trách nhiệm về việc chuyển giao nguyên vật liệu giữa các hợp đồng gia công, không phải thực hiện thủ tục thanh khoản theo từng hợp đồng gia công như trước và chỉ cần phản ánh trong bảng nhập-xuất-tồn và thực hiện báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu theo năm tài chính.

Trong khi việc xác định trị giá nguyên vật liệu, thành phẩm, mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL chỉ quy định theo dõi bằng trị giá nguyên liệu, vật tư và thành phẩm, thì giá nhập khẩu nguyên liệu, vật tư (tài khoản 152) và giá thành phẩm (tài khoản 155) tại dữ liệu hải quan và trên hệ thống kế toán là khác nhau. Giá nguyên liệu, vật tư nhập khẩu trên tờ khai hải quan chỉ bao gồm giá nhập khẩu, chưa có các chi phí phát sinh trong nội địa (chi phí vận chuyển, bảo hiểm, lưu kho bãi…), trong khi đó tại tài khoản kế toán 152 đã bao gồm đầy đủ các chi phí này. Giá thành phẩm trên tờ khai hải quan bao gồm cả lợi nhuận trong khi tại tài khoản kế toán 155 chưa có khoản này. Thực tế tại nhiều doanh nghiệp bộ phận kế toán không phối hợp với bộ phận xuất nhập khẩu; Trị giá trên tài khoản kế toán không phản ánh đúng số lượng xuất nhập khẩu vì trên kế toán, giá trị nguyên vật liệu, sản phẩm được cấu thành từ nhiều nguồn. Có những sản phẩm tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu rất thấp so với các yếu tố khác (nguyên liệu rẻ, chi phí nhân công, máy móc cao) hoặc rất cao so với các giá trị khác (nguyên liệu là kim khí, đá quý, vàng bạc...); Hệ thống kế toán không phản ánh nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đối với hàng gia công (theo dõi ngoài).Từ đó dẫn đến số liệu trên báo cáo quyết toán không đúng, chênh lệch so với thực tế.

Đối với phần lớn doanh nghiệp, bản thân họ không có ý định gian lận, chỉ là do quản lý chưa tốt nên mới để xảy ra chênh lệch khi kiểm tra sau thông quan. Cái giá phải trả sau đó là bị truy thu tiền thuế, xử phạt vi phạm hành chính, thang điểm trong quản lý rủi ro tăng lên

Do đó, để vận dụng được sự thông thoáng của chính sách đồng thời bảo toàn được lợi nhuận kinh doanh, bản thân doanh nghiệp phải nhận thức đúng đắn, xây dựng quy trình quản lý khoa học, bộ phận xuất nhập khẩu, kế toán phải nắm vững nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ; để từ đó, Báo cáo quyết toán có những con số đúng, phản ánh chính xác những nghiệp vụ phát sinh tại doanh nghiệp, phục vụ cho công tác thanh khoản hoặc kiểm tra sau thông quan được nhanh chóng, hiệu quả.

Bá Sơn - Chi cục KTSTQ
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2009 cục Hải Quan Quảng Ninh
Địa chỉ: Số 5, Phố Bến Đoan, Phường Hồng Gai, Tp Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 0333 826 148; Email: quangninhcustoms@gmail.com