Biểu thuế áp mã
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Danh bạ điện thoại Tổng cục Hải quan
Luật thuế XK, thuế NK năm 2016
Chuyên mục phòng, chống tham nhũng
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/60/CM1%20(1).png
Tra cứu nợ thuế
Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh
Phòng truyền thống điện tử
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/61/CM2.png
0Thông báo - Thông cáo
14/06/2018 3:26 PM
Đội KSHQ số 2 (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
13/06/2018 9:06 AM
Tháng 06/2018 là thời điểm nhiều văn bản mới có hiệu lực thi hành.
13/06/2018 8:30 AM
Đội KSHQ số 1 (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
Bài viết: Ngô Thị Cẩm Linh - 7/06/2018 9:11 AM
Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC chính thức có hiệu lực kể từ ngày 05/6/2018. Một trong những nội dung quan trọng được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư là quy định về hồ sơ hải quan.
Bài viết: Nguyễn Trung - 11/06/2018 9:49 AM
Ngày 5/6/2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý KKT Quảng Ninh và Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh đồng hành, hỗ trợ, giới thiệu đến các Nhà đầu tư dự án trên địa bàn về thủ tục Thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến NK.
13/06/2018 8:27 AM
Chi cục HQCK cảng Vạn Gia thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
2/04/2018 9:58 AM
Chi cục HQCK Móng Cái thông báo đấu giá tài sản
© Bản quyền 2009 cục Hải Quan Tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Số 5, Trần Quốc Nghiễn, Phường Hòn Gai, Tp Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 020 33 826 148; Email: quangninhcustoms@gmail.com