Biểu thuế áp mã
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Danh bạ điện thoại Tổng cục Hải quan
Luật thuế XK, thuế NK năm 2016
Chuyên mục phòng, chống tham nhũng
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/60/CM1%20(1).png
Tra cứu nợ thuế
Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh
Phòng truyền thống điện tử
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/61/CM2.png
0Phối hợp thu NSNN qua Ngân hàng thương mại
Bài viết: Tuấn Dũng - 20/12/2017 2:00 PM
Ngày 12/12/2017, thêm 6 ngân hàng ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Hải quan để thực hiện nộp thuế điện tử và thông quan 24/7; gồm: Sacombank, Mizuho Bank LTD, SCB, VPBank, HDBank, LienvietpostBank.
Bài viết: Duy Lâm - 18/05/2017 2:57 PM
Theo Tổng cục Hải quan, trong quá trình triển khai phối hợp thu ngân sách qua ngân hàng thương mại có một số trường hợp ngân hàng sau khi thu tiền của người nộp thuế nhưng không truyền kịp thời thông tin nộp tiền qua Cổng thanh toán điện tử hải quan.
Bài viết: Duy Lâm - 6/01/2017 10:22 AM
Theo công bổ của Tổng cục Hải quan, tính đến thời điểm này trên cả nước có 31 ngân hàng đã ký thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với ngành Hải quan.
Bài viết: Châu Giang - Cộng tác viên. - 25/11/2016 9:41 AM
Ngày 15/11/2016, Tổng cục Hải quan và Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam ký Thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước.
Bài viết: Xuân Hương - Văn phòng Cục. - 4/10/2016 9:36 AM
Trong Quý III/2016, Hải quan Quảng Ninh phối hợp với các ngân hàng thương mại thu 2.585 tỷ đồng ngân sách nhà nước, đạt tỷ lệ 96% tổng số thu ngân sách.
Bài viết: Vân Anh - Phòng TXNK. - 26/09/2016 10:12 AM
Để công tác phối hợp thu NSNN qua Ngân hàng thương mại được thuận lợi, Cục Hải quan Quảng Ninh cung cấp danh sách cán bộ, công chức đầu mối tham gia công tác phối hợp thu qua ngân hàng thương mại.
Bài viết: Vân Anh - Phòng TXNK. - 26/09/2016 10:10 AM
Nộp thuế bằng phương thức điện tử qua ngân hàng thương mại giúp giảm thời gian thông quan, thời gian nộp thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, hiện đại hóa thu nộp NSNN.
© Bản quyền 2009 cục Hải Quan Tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Số 5, Trần Quốc Nghiễn, Phường Hòn Gai, Tp Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 020 33 826 148; Email: quangninhcustoms@gmail.com