Biểu thuế áp mã
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Danh bạ điện thoại Tổng cục Hải quan
Luật thuế XK, thuế NK năm 2016
Chuyên mục phòng, chống tham nhũng
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/60/CM1%20(1).png
Tra cứu nợ thuế
Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh
Phòng truyền thống điện tử
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/61/CM2.png
0Luật thuế XK
Bài viết: Châu Giang - 9/05/2018 10:26 AM
Lũy kế từ 01/01-30/4/2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã thu NSNN đạt 3.121,43 tỷ đồng; đạt 52,02% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (6.000 tỷ đồng) và đạt 34,13% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (9.145 tỷ đồng).
Bài viết: Châu Giang - 27/10/2017 2:18 PM
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, Hải quan Quảng Ninh đã thu hồi và xử lý 1.615 tỷ đồng nợ thuế.

Bài viết: Hương Giang - 8/11/2016 11:28 AM
Theo quy định của Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, những dự án đang được hưởng ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có mức ưu đãi cao hơn mức ưu đãi quy định tại Luật này thì tiếp tục thực hiện theo mức ưu đãi đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.
Bài viết: Duy Lâm. - 8/11/2016 11:22 AM
Theo Bộ Tài chính, có một số quy định về thuế xuất nhập khẩu tại Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg không còn phù hợp với quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.
Bài viết: Duy Lâm. - 8/11/2016 10:31 AM
Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính thực hiện Luật thuế XNK 107/2016/QH13, chính sách thuế, phí, lệ phí, thu khác và chính sách bán hàng miễn thuế cho khách tham quan du lịch đối với khu thuộc khu kinh tế cửa khẩu không đảm bảo quy định về khu phi thuế quan có nhiều ưu đãi về thuế XNK, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, thuế VAT, TTĐB…
Bài viết: Lê Minh - P.TXNK - 2/11/2016 3:23 PM
Sáng ngày 26/10/2016, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về những nội dung mới của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng chí Nguyễn Dương Thái phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã tới dự và phát biểu khai mạc Hội nghị
Bài viết: Tuấn Dũng - Cộng tác viên. - 28/10/2016 8:38 AM
Điều 4 Nghị định số 122/2016/NĐ-CP quy định về “Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế”.
© Bản quyền 2009 cục Hải Quan Tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Số 5, Trần Quốc Nghiễn, Phường Hòn Gai, Tp Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 020 33 826 148; Email: quangninhcustoms@gmail.com