Thái Hà12/07/2019 11:00 AM
Ngày 10/7/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 13 để tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đến dự và chỉ đạo tại hội nghị.

Châu Giang27/06/2019 4:00 PM
Chủ động nghiên cứu, quán triệt sâu sắc; lựa chọn, xác định nội dung đột phá phù hợp thực tế tình hình Đảng bộ; định hướng nội dung đúng và trúng cho các chi, đảng bộ trực thuộc… trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh đã lan tỏa sâu rộng phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, biến nhận thức thành hành động thiết thực, tích cực góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Xuân Hương15/06/2019 11:00 AM
Ngày 13/6/2019, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy ký kết Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
Vũ Qúy Đức4/06/2019 11:00 AM
​Chi cục KQSTQ chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 19/1/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về hướng dẫn sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, Hướng dẫn số 1015-HD/ĐU ngày 17/9/2018 của Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh về hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề ...

Xuân Hương29/05/2019 4:00 PM
Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, người lao động trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy – đó là chỉ đạo của Đảng ủy Cục Hải quan  trong triển khai thực hiện Kết luận số 470-KL/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU, Chương trình hành động 21-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 18,19 của BCH Trung ương khóa XII.
Xuân Hương23/05/2019 10:00 AM
Ngày 15/5/2019, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 23/4/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Châu Giang20/05/2019 5:00 PM
Ngày 20/5/2019, Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Bích Diệp20/05/2019 3:00 PM
Những năm qua, công tác quản lý nhà nước về các hoạt đông liên quan đến tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn tỉnh luôn được Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh tại Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/01/2014 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than trên địa bàn tỉnh".
Xuân Hương20/05/2019 10:00 AM
Ngày 17/5/2019, hơn 100 cán bộ, đảng viên Cục Hải quan tỉnh tham gia Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị 29-CT/TU ngày 18/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 04/5/2019 về kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Nguyễn Thị Hồng17/05/2019 4:00 PM
Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 16/5/2019, được sự ủy quyền của Thường trực Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh, Đảng bộ Chi cục Hải quan cảng Cái Lân long trọng tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Tạ Quang Tư, đảng viên thuộc Chi bộ Đội Kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan, Đảng bộ Chi cục Hải quan cảng Cái Lân.