Châu Giang27/06/2019 4:00 PM
​Ngày 26/6/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 654/QĐ-HQQN về việc công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH Khoa học Texhong Ngân Hà.
Xuân Hương27/06/2019 4:00 PM
Ngày 26/6/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 653/QĐ-HQQN về việc gia hạn công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long (MST: 5701613691).
Xuân Hương12/06/2019 9:00 PM
Theo kế hoạch, ngày 18/6/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp với nhiệm vụ phát triển hoạt động XNK  hàng hóa qua cảng biển tỉnh Quảng Ninh.
12/06/2019 11:00 AM
Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động làm công việc thuyền viên
6/06/2019 3:00 PM
Đội KSHQ số 1 thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
5/06/2019 3:00 PM
Chi cục HQ Bắc Phong Sinh thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
5/06/2019 3:00 PM
Chi cục HQCK Hoành Mô thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
3/06/2019 3:00 PM
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Xuân Hương31/05/2019 5:00 PM
Ngày 30/5/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1564/QĐ-TCHQ về việc chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Móng Cái và Quyết định số 1565/QĐ-TCHQ về việc chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH XNK Quốc tế Móng Cái.
Châu Giang28/05/2019 5:00 PM
Ngày 24/5/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ về việc mở rộng kho ngoại quan của Công ty CP XNK Quốc tế Miền Băc (vị trí tại Tổ 1, Khu 1, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).