Thanh Hà12/05/2019 3:00 PM
Tổng cục Hải quan đang tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính (sửa đổi bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định chi tiết TTHQ, kiểm tra, giám sát hải quan; TXNK, quản lý thuế đối với hàng hóa XNK).
Châu Giang7/05/2019 4:00 PM
Ngày 6/5/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1365/QĐ-TCHQ về việc tạm dừng hoạt động kho ngoại quan của Chi nhánh Công ty CPTMDV và XNK Hải Phòng tại Quảng Ninh làm chủ sở hữu.
7/05/2019 4:00 PM
Ngày 06/5/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 359/QĐ-HQQN về Nội quy tiếp công dân tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.
27/04/2019 10:00 AM
Chi cục HQCK Hoành Mô thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
26/04/2019 10:00 AM
Chi cục HQCK Móng Cái thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Châu Giang9/04/2019 11:00 AM
Ngày 08/4/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 973/QĐ-TCHQ về việc công nhận kho ngoại quan của Công ty TNHH XNK Thành Đạt.
Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh5/04/2019 11:00 AM
Danh sách các đơn vị Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản chuyên thu
1/04/2019 11:00 AM
Đội KSHQ số 1 thông báo về việc lựa chọn nhà thầu
Châu Giang27/03/2019 4:00 PM
Trường Hải quan Việt Nam tổ chức 02 lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về hải quan cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan, cụ thể: 01 lớp tại miền Bắc (dự kiến khai giảng ngày 19/4/2019), 01 lớp tại miền Nam (dự kiến khai giảng ngày 26/4/2019).
25/03/2019 10:00 AM
Đội KSHQ số 1 thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản