Biểu thuế áp mã
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Danh bạ điện thoại Tổng cục Hải quan
Luật thuế XK, thuế NK năm 2016
Chuyên mục phòng, chống tham nhũng
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/60/CM1%20(1).png
Tra cứu nợ thuế
Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh
Phòng truyền thống điện tử
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/61/CM2.png
TƯ VẤN HẢI QUAN TRỰC TUYẾN

Trước khi đặt câu hỏi, vui lòng tra cứu hoặc tìm kiếm các nội dung tương tự.
Để tìm kiếm, sử dụng chức năng tìm kiếm thông tin tư vấn tại hộp tìm kiếm ở bên trái trang web.

Cục Hải Quan trả lời vướng mắc của doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng... Để đặt câu hỏi và được trả lời các vướng mắc của doanh nghiệp hãy bấm vào đây. Những thắc mắc của cá nhân hay doanh nghiệp sẽ được cục Hải quan tư vấn trong thời gian ngắn nhất có thể. Nội dung tư vấn chỉ có tính tham khảo, đề nghị cá nhân/doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với các đơn vị Hải quan (nơi dự kiến làm thủ) để được hướng dẫn chi tiết.

Cảm ơn câu hỏi của bạn.

TƯ VẤN HỎI & ĐÁP
Lĩnh vực: Chính sách xuất nhập khẩu
Tiêu đề: Thủ tục chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại Cảng cạn Km3+4 (ICD) Thành Đạt
Nội dung:
Đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn thủ tục chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại Cảng cạn Km3+4 (ICD) Thành Đạt?
TRẢ LỜI TƯ VẤN HỎI & ĐÁP
Đơn vị phụ trách: Phòng Giám sát Quản lý về Hải quan 
Nội dung:

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 38/2017/NĐ- CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn, công văn số 248/VPCP- CN ngày 10/01/2017 của Văn phòng Chính phủ, Quyết định số 897/QĐ- BTC ngày 28/4/2016 của Bộ Tài chính về việc thành lập Địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa Km3+4, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và công văn số 2191/TCHQ- GSQL ngày 03/4/2017 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện thủ tục hải quan tại cảng cạn (ICD) Km3+4 Móng Cái và Tiết b.2 Điểm b Khoản 1 Điều 50 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì tại Cảng cạn Km3+4 (ICD) Thành Đạt được thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu.

- Chính sách mặt hàng: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ- CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ, Điều 2 Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác theo quy định hiện hành.

- Về thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ- CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Đội Nghiệp vụ ICD Thành Đạt) và Phòng Giám sát quản lý nhà nước về Hải quan tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn cụ thể.

Về trang trước   Trang in   Về đầu trang
© Bản quyền 2009 cục Hải Quan Tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Số 5, Trần Quốc Nghiễn, Phường Hòn Gai, Tp Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 020 33 826 148; Email: quangninhcustoms@gmail.com