Biểu thuế áp mã
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Danh bạ điện thoại Tổng cục Hải quan
Luật thuế XK, thuế NK năm 2016
Chuyên mục phòng, chống tham nhũng
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/60/CM1%20(1).png
Tra cứu nợ thuế
Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh
Phòng truyền thống điện tử
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/61/CM2.png
TƯ VẤN HẢI QUAN TRỰC TUYẾN

Trước khi đặt câu hỏi, vui lòng tra cứu hoặc tìm kiếm các nội dung tương tự.
Để tìm kiếm, sử dụng chức năng tìm kiếm thông tin tư vấn tại hộp tìm kiếm ở bên trái trang web.

Cục Hải Quan trả lời vướng mắc của doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng... Để đặt câu hỏi và được trả lời các vướng mắc của doanh nghiệp hãy bấm vào đây. Những thắc mắc của cá nhân hay doanh nghiệp sẽ được cục Hải quan tư vấn trong thời gian ngắn nhất có thể. Nội dung tư vấn chỉ có tính tham khảo, đề nghị cá nhân/doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với các đơn vị Hải quan (nơi dự kiến làm thủ) để được hướng dẫn chi tiết.

Cảm ơn câu hỏi của bạn.

TƯ VẤN HỎI & ĐÁP
Lĩnh vực: Chính sách xuất nhập khẩu
Tiêu đề: Hướng dẫn xử lý phế liệu, phế phẩm là thịt trâu đông lạnh NK sản xuất hàng XK
Nội dung:
Công ty đề nghị cơ quan Hải quan hướng dẫn xử lý đối với số phế liệu, phế phẩm là thịt trâu đông lạnh nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu hiện đang còn tồn một lượng lớn của doanh nghiệp?
TRẢ LỜI TƯ VẤN HỎI & ĐÁP
Đơn vị phụ trách: Phòng Giám sát Quản lý về Hải quan 
Nội dung:

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh trả lời: Công ty có thể xử lý lý phế liệu, phế phẩm từ hoạt động sản xuất xuất khẩu như sau:

- Trường hợp công ty bán phế liệu, phế phẩm vào nội địa: thực hiên theo quy định tại Khoản 1 Điều 71 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, theo đó:

 + Đối với phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức sử dụng, định mức tiêu hao và tỷ lệ hao hụt, khi bán, biếu tặng trong nội địa không phải làm thủ tục hải quan nhưng phải kê khai nộp thuế với cơ quan thuế nội địa theo quy định của pháp luật về thuế.

+ Đối với nguyên vật liệu/phế liệu, phế thải nằm ngoài định mức thực tế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu khi bán, tiêu thụ nội địa thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC nêu trên về thủ tục hải quan đối với hàng chuyển mục đích.

Ngoài ra, khi tiêu thụ/cho/biếu phế liệu, phế thải trong nội địa, Công ty phải đảm bảo đối tác phải đáp ứng điều kiện về xử lý phế liệu, phế thải theo Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính Phủ về quản lý chất thải và phế liệu và phải lập hóa đơn bán hàng theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 31/03/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định; phải chịu mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) ở khâu bán ra 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ): “Phế liệu, phế phẩm thu hồi để tái chế, sử dụng khi bán ra áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo thuế suất của mặt hàng phế liệu, phế phẩm bán ra”

- Trường hợp Công ty tiêu hủy phế liệu, phế phẩm: Thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC nêu trên, theo đó, khi đưa phế liệu, phế phẩm đi tiêu hủy, Công ty phải có văn bản thông báo cho cơ quan hải quan và cơ quan hải quan giám sát theo nguyên tắc rủi ro dựa trên đánh giá tuân thủ pháp luật của Công ty và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Về trang trước   Trang in   Về đầu trang
© Bản quyền 2009 cục Hải Quan Tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Số 5, Trần Quốc Nghiễn, Phường Hòn Gai, Tp Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 020 33 826 148; Email: quangninhcustoms@gmail.com