Skip Ribbon Commands
Skip to main content
6 tháng đầu năm 2017: trên 22.000 tờ khai XNK làm thủ tục qua hệ thống VNACCS/VCIS

Theo số liệu từ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2017, Hải quan Quảng Ninh đã làm thủ tục qua Hệ thống VNACCS/VCIS cho 22.239 tờ khai XNK các loại; tổng kim ngạch XNK đạt 4.658,8 triệu USD.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong nửa đầu năm 2017, các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển DN được Chỉnh phủ, Bộ, Ngành và Tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt thông qua việc ban hành nhiều văn bản như: Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2017 của Chính phủ, Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 30/12/2016 của Tỉnh ủy Quảng Ninh; Kế hoạch số 2641/KH-UBND ngày 24/2/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP; Kế hoạch hành động ban hành kèm theo Quyết định 737/QĐ-TCHQ ngày 8/3/2017 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Kinh tế tỉnh Quảng Ninh cũng có nhiều khởi sắc với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn so với cùng kỳ năm 2016.

Nửa đầu năm 2017, nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng hành, hỗ trợ và thu hút DN nên Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã thu hút được 781 DN tham gia XNK trên địa bàn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2016 (tương ứng tăng 30 DN). Trong đó, số DN trong tỉnh là 306 DN (Tăng 3%, tương ứng tăng 9 DN so với cùng kỳ năm 2016); DN ngoài tỉnh là 475 DN (tăng 4,6%, tương ứng tăng 21 DN so với cùng kỳ năm 2017).

Tuy nhiên, hoạt động XNK trên địa bàn lại giảm so với cùng kỳ năm 2016: tổng kim ngạch XNK hàng hóa đạt 4.658,8 triệu USD, giảm 18,86% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân được lý giải là do phía Trung Quốc tăng cường kiểm tra dọc biên giới, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa XK theo 2 loại hình tạm nhập tái xuất và kho ngoại quan từ VN sang (kim ngạch hàng tạm nhập tái xuát giảm 48,6%; kim ngạch hàng nhập kho ngoại quan giảm 21,1%).

Trong khi đó, các doanh nghiệp lại đang chờ đợi quy định mới của Thủ tướng Chính phủ đối với mặt hàng có thuế TTĐB nên chỉ tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký kết mà không ký thêm hợp đồng mới với đối tác nước ngoài.

Mặc dù vậy, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu NSNN, thu đòi nợ đọng, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, GLTM và hàng giả…, nên trong nửa đầu năm 2017, Hải quan Quảng Ninh vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể: Thu NSNN ước đến 30/6/2016 đạt 4.296,6 tỷ đồng, đạt 79,5% dự toán được giao (5.400 tỷ đồng); thu đòi được trên 904,5 triệu đồng thuế nợ đọng; đến 30/5/2017 bắt giữ 180 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với trị giá hàng vi phạm là gần 6,6 tỷ đồng; thực hiện 134 cuộc KTSTQ (tăng 31% so với cùng kỳ năm 2016), thu NSNN qua công tác KTSTQ đạt trên 3,6 tỷ đồng (ăng 409% so với cùng kỳ năm 2016)…

Trong nửa cuối năm 2017, để tiếp tục thu hút DN tham gia XNK qua địa bàn, tăng kim ngạch và số thu XNK, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp như: Đồng hành hỗ trợ DN thông qua việc tổ chức các hội nghị đối thoại, tham vấn với DN ở các cấp, thành lập các đoàn công tác làm việc trực tiếp với DN để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN. Hải quan Quảng Ninh cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan và ứng dụng công nghệ tin học (triển khai đo thời gian giải phóng hàng hóa XNK cấp Cục, tiếp nhận và triển khai 53 thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến theo đúng lộ trình, duy trì và triển khai nâng cấp các phần mềm ứng dụng, đặc biệt là phần mềm thông quan điện tử…

(Bài viết: Xuân Hương, ngày 16/6/2017)