Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngành Hải quan triển khai thành công hệ thống VNACCS/VCIS
Hệ thống VNACCS/VCIS

Ngành Hải quan triển khai thành công hệ thống VNACCS/VCIS

Hệ thống VNACCS/VCIS (VNACCS/VCIS) được vận hành chính thức từ 1/4/2014 theo đúng cam kết chính trị giữa 2 Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản. Sau hơn 1 năm được triển khai chính thức trong phạm vi toàn quốc, hệ thống đã được vận hành ổn định, đảm bảo an ninh, an toàn, thể hiện tính ưu việt, tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại, đầu tư tại Việt Nam; cũng như tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác quản lý nhà nước về hải quan nói riêng.

Thảo luận về VNACCS/VCIS

Theo báo cáo của ngành Hải quan, từ 1/4/2014-15/10/2015 ,100% đơn vị Hải quan trong toàn Ngành đã thực hiện thủ tục hải quan thông qua Hệ thống VNACCS/VCIS; với tổng số 66 nghìn doanh nghiệp tham gia làm thủ tục, tổng kim ngạch XNK đạt trên 450 tỷ USD, tổng số tờ khai trên 11 triệu.

VNACCS/VCIS là hệ thống cốt lõi của Ngành Hải quan

Ngành Hải quan đã thực hiện triển khai dự án VNACCS/VCIS (kể từ khi thiết kế cho đến khi đưa Hệ thống đi vào sử dụng) trong khoảng thời gian rất ngắn là 2 năm. Với khối lượng công việc đồ sộ, nhưng việc triển khai dự án luôn hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng đề ra. Trong suốt 2 năm triển khai dự án, tất cả cấu phần và nội dung quan trọng của dự án đều hoàn thành đúng thời hạn. Đây là một điều hiếm có từ trước đến nay trong quá trình triển khai dự án không chỉ của Ngành Hải quan mà của nhiều Bộ, ngành nói chung.

Hệ thống VNACCS/VCIS đã thực sự trở thành hệ thống cốt lõi của Ngành Hải quan trong việc thực hiện thông quan hàng hoá XNK. Kể từ khi đưa vào sử dụng đến nay, Hệ thống VNACCS/VCIS vận hành ổn định với tốc độ xử lý cao, đảm bảo an ninh, an toàn, hiệu năng hoạt động rất cao là 99,9%.

Việc triển khai thành công và đưa hệ thống VNACCS/VCIS đi vào vận hành đã làm thay đổi căn bản phương thức thực hiện thủ tục hải quan; chuyển hoàn toàn sang phương thức điện tử, chuyển từ mô hình CNTT phân tán sang mô hình tập trung cấp Tổng cục; đồng thời góp phần quan trọng trong việc hình thành một cơ quan Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Dự án đã góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hải quan, áp dụng phương thức quản lý hải quan hiện đại, hiện thực hóa mục tiêu nêu trong Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam đến năm 2020; thay đổi phương pháp hải quan hướng tới quản lý doanh nghiệp thay vì quản ly thiên về hàng hóa như hiện nay. Các quy trình thủ tục hải quan đã được đơn giản hóa, chuẩn hóa, áp dụng tối đa công nghệ thông tin, giảm thiểu giấy tờ do sử dụng chữ ký số.

VNACCS/VCIS là đòn bẩy trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động XNK

Việc triển khai thành công Dự án VNACCS/VCIS và áp dụng Hệ thống VNACCS/VCIS được đánh giá là điều kiện tiên quyết, là đòn bẩy để ngành Hải quan hoàn thành mục tiêu về cải cách thủ hành chính; thời gian thông quan đối với hàng luồng xanh chỉ còn 3 giây. Trong thời gian tới, việc Chính phủ yêu cầu ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thời gian thông quan ngang bằng với các nước ASEAN-4 thì việc triển khai có hiệu quả hệ thống được coi là chìa khoá để hoàn thành các mục tiêu về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan theo chủ trương chung của Chính phủ.

Dự án đã thúc đẩy triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một ASEAN. Nhờ sự vận hành ổn địnhm an ninh, an toàn, việc kết nối giữa Hệ thống VNACCS/VCIS với Cơ chế một cửa quốc gia và hệ thống CNTT của các Bộ, ngành được đảm bảo, diễn ra thuận lợi.

Thông qua triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS, Chính phủ đã nhìn nhận rõ hơn khoảng trống trong cải cách thủ tục hành chính của các Bộ, ngành. Qua đó, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các Bộ, ngành đẩy mạnh tham gia Cơ chế một cửa quốc gia và cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chỉ trong thời gian ngắn, sau khi triển khai thành công Hệ thống, việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đã đạt được bước đột phá quan trọng với 9 Bộ, ngành tham gia và kết nối kỹ thuật với Cơ chế một cửa ASEAN từ ngày 8/9/2015.

Quá trình triển khai Dự án VNACCS/VCIS và vận hành thực tế Hệ thống VNACCS/VCIS tại các diễn đàn chính thức và không chính thức, đều được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao hiệu quả và lợi ích thiết thực mà Hệ thống mang lại như: tốc độ xử lý và phản hồi nhanh, độ ổn định cao, giảm hồ sơ, giấy tờ làm thủ tục hải quan, thân thiện và hỗ trợ cho người sử dụng, góp phần giảm thời gian và chi phí làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp.

Định hướng triển khai trong thời gian tới

Tổng cục Hải quan cho biết, trên cơ sở phát huy hiệu quả Hệ thống VNACCS/VCIS, trong thời gian tới, định hướng triển khai của Tổng cục Hải quan sẽ tập trung vào các nội dung như:

Tổng cục Hải quan tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả Hệ thống VNACCS/VCIS và thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, kết nối Cơ chế một cửa ASEAN; Sử dụng hệ thống VNACCS/VCIS là hệ thống công nghệ thông tin cốt lõi của ngành phục vụ thông quan hàng hóa XNK, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện kết nối trong đổi thông tin giữa cơ quan hải quan với các cơ quan quản lý nhà nước, các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, bảo hiểm và các dịch vụ khác có liên quan.

Bên cạnh đó, Ngành Hải quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh, chấn chỉnh cán bộ, công chức trong toàn Ngành về sử dụng Hệ thống đảm bảo thực hiện đúng quy trình, chức năng, nghiệp vụ để ra; Mở rộng ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan liên quan tới miễn, giảm, hoàn thuế, kết nối hệ thống với các cơ quan kinh doanh cảng, kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế, thủ tục quá cảnh, xử lý thông tin về hàng hóa, phương tiện vận tải qua đường biển, đường hàng không, đường bộ…; đảm bảo hạ tầng truyền thông theo hướng bố trí thêm một đường truyền dự phòng riêng cho ngành Hải quan bên cạnh đường truyền chung của Bộ Tài chính.

Duy Linh