Tìm kiếm thông tin về cục Hải Quan Quảng Ninh:
Biểu thuế áp mã
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Danh bạ điện thoại Tổng cục Hải quan
Luật thuế XK, thuế NK năm 2016
Chuyên mục phòng, chống tham nhũng
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/60/CM1%20(1).png
Tra cứu nợ thuế
Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh
Phòng truyền thống điện tử
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/61/CM2.png
Thông tin đường dây nóng

Để thuận tiện cho các doanh nghiệp và nhân dân kịp thời phản ánh thông tin về hoạt động của cán bộ công chức ngành Hải quan, Tổng cục Hải quan công bố số điện thoại đường dây nóng Tổng đài Tổng cục Hải quan:

19009299

© Bản quyền 2009 cục Hải Quan Tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Số 5, Trần Quốc Nghiễn, Phường Hòn Gai, Tp Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 020 33 826 148; Email: quangninhcustoms@gmail.com