Biểu thuế áp mã
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Danh bạ điện thoại Tổng cục Hải quan
Luật thuế XK, thuế NK năm 2016
Chuyên mục phòng, chống tham nhũng
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/60/CM1%20(1).png
Tra cứu nợ thuế
Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh
Phòng truyền thống điện tử
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/Banners/Attachments/61/CM2.png
0Phòng chống tham nhũng
Bài viết: Xuân Hương - Văn phòng Cục. - 30/10/2016 3:00 PM
Năm 2016, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được Cục Hải quan Quảng Ninh chú trọng thực hiện với những biện pháp thiết thực, hiệu quả, gắn liền với việc thực thi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của mỗi cá nhân CBCC. Nhờ vậy, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực được đẩy lùi, không có trường hợp CBCC tham nhũng.
Bài và ảnh: Dương Hương Giang - Văn phòng Cục. - 1/08/2016 11:00 AM
Việc triển khai Seal định vị GPS đã giúp cơ quan Hải quan cơ bản nắm bắt, theo dõi được tuyến đường, hành trình di chuyển của Container; đảm bảo an toàn, hàng hóa đi đúng tuyến đường đến cửa khẩu xuất.
Bài và ảnh: Xuân Hương - Văn phòng Cục. - 27/06/2016 3:00 PM
Sáu tháng đầu năm 2016, Hải quan Quảng Ninh duy trì triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, CBCC-NLĐ luôn nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính và tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan. Nhờ vậy, tại đơn vị không có trường hợp CBCC tham nhũng.

Bach Lam - Cong tac vien - 1/11/2015 8:00 PM
Đăng tải các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng trên báo, đài; niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan hải quan và nơi làm thủ tục hải quan; triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống tham nhũng…đó là những hoạt động tích cực của Hải quanQuảng Ninh trong việc tuyên truyền công tác phòng chống tham nhũng tới CBCC, doanh nghiệp và người dân.
Bài và ảnh: Xuân Hương - Văn phòng Cục. - 25/08/2015 4:00 PM
Xây dựng chuẩn mực ứng xử áp dụng cho công chức, người lao động trong rèn luyện tác phong, thái độ làm việc, ứng xử là một trong những biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực đang được Hải quan Quảng Ninh triển khai thực hiện hiệu quả.
Bài và ảnh: Xuân Hương - Văn phòng Cục. - 27/05/2015 2:00 PM
Sáu tháng đầu năm 2015, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm và triển khai thực hiện đầy đủ công tác phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Ngành, UBND tỉnh.
Bài và ảnh: Xuân Hương - Văn phòng Cục. - 25/04/2015 12:00 PM
Phòng ngừa là biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn hành vi tham nhũng. Tháng 4 năm 2015, nhờ làm tốt công tác phòng ngừa tham nhũng nên tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, không phát hiện trường hợp cán bộ công chức vi phạm.
Bài và ảnh: Xuân Hương - Văn phòng Cục. - 26/03/2015 2:00 PM
Cán bộ công chức và đảng viên Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh luôn nâng cao ý thức trách nhiệm về công tác phòng, chống tham nhũng. Nhờ vậy, trong quý I năm 2015, công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được những hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Bài và ảnh: Châu Giang - Cộng tác viên. - 26/02/2015 4:00 PM
Nhằm phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, trong tháng 2/2015, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện 435 lượt kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử; việc chấp hành trang chế phục, chấp hành kỷ luật lao động, thực hiện quy trình thủ tục hải quan.
Bài viết: Xuân Hương - Văn phòng Cục. - 13/02/2015 2:00 PM
Nhằm nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động về công tác phòng, chống tham nhũng; qua đó, biến nhận thức thành hành động thiết thực, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh xây dựng Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2015.
Bài và ảnh: Châu Giang - Cộng tác viên. - 28/11/2014 4:00 PM
Cơ chế một cửa, một cửa liên thông đang được Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh duy trì thực hiện hiệu quả, góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Bài và ảnh: Châu Giang - Cộng tác viên. - 27/11/2014 4:00 PM
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nếu được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả sẽ là một trong những biện pháp tích cực góp phần tạo điều kiện để DN thực hiện XNK hàng hóa nhanh chóng, hạn chế tình trạng CBCC lợi dụng quyền hạn nhằm tư lợi cá nhân.

Bài và ảnh: Châu Giang - Cộng tác viên - 30/10/2014 11:00 AM
Chưa bao giờ, công tác cải cách, hiện đại hóa thủ tục hành chính lại được cơ quan Hải quan chú trọng thực hiện như hiện nay. Cải cách, hiện đại hóa được nhìn nhận như một trong những điều kiện tiên quyết để thích ứng, phù hợp với những yêu cầu hội nhập đang diễn ra ngày càng sâu rộng. Tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, trong 10 tháng đầu năm 2014, công tác cải cách, hiện đại hóa đã đạt kết quả khả quan.
Bài và ảnh: Xuân Hương - Văn phòng Cục. - 30/09/2014 5:00 PM
Công tác cải cách hiện đại hóa đang được thực hiện hiệu quả tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh trong 9 tháng đầu năm 2014, góp phần tích cực tạo thuận lợi, thu hút DN tham gia XNK, XNC, tăng thu NSNN.
Bài và ảnh: Xuân Hương - Văn phòng Cục. - 28/08/2014 3:00 PM
Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được các cấp ủy, Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, Cục Hải quan tỉnh đã đề xuất các nhóm giải pháp trọng tâm triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Bài và ảnh: Xuân Hương - Văn phòng Cục. - 20/08/2014 3:00 PM
Từ nay tới cuối năm 2014, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện 2 cuộc kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng; đồng thời chủ động rà soát các cơ chế chính sách nhằm tiếp tục tạo thuận lợi cho thương mại, tăng thu ngân sách và đẩy lùi tiêu cực, sách nhiễu.
Bài và ảnh: Xuân Hương - Văn phòng Cục. - 21/07/2014 4:00 PM
Ban chỉ đạo thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện hai Luật trong Quý II/2014 và 6 tháng đầu năm đồng thời chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối năm 2014.
Bài và ảnh: Châu Giang - Cộng tác viên. - 1/07/2014 12:00 PM
Phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ được Hải quan tỉnh Quảng Ninh chú trọng thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Nửa đầu năm 2014, công tác phòng chống tham nhũng tại Cục Hải quan tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, nổi bật là công tác cải cách thủ tục, hiện đại hóa.
Bài viết: Châu Giang - Cộng tác viên. - 28/05/2014 2:00 PM
Bộ Tài chính vừa ban hành Chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đơn vị dự toán ngành Tài chính. Chương trình hành động được ban hành nhằm hiện thực hóa Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Bài và ảnh: Xuân Hương - Văn phòng Cục. - 21/05/2014 2:00 PM
Công tác phòng chống tham nhũng đang được Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chú trọng thực hiện. Phòng chống tham nhũng được gắn liền với hiện đại hóa, cải cách hành chính nên vừa góp phần giữ vững kỷ cương kỷ luật hành chính vừa tạo thuận lợi cho hoạt động XNK.
Bài và ảnh: Xuân Hương - Văn phòng Cục. - 15/05/2014 3:00 PM
Ngày 29/4/2014, Tổng cục Hải quan có văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng.
Bài viết: Xuân Hương - Văn phòng Cục. - 17/04/2014 11:00 PM
Thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cơ quan Hải quan, qua đó góp phần giữ nghiêm chính trị nội bộ, kịp thời phòng chống hành vi tham nhũng, tiêu cực có thể xảy ra.
© Bản quyền 2009 cục Hải Quan Tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Số 5, Trần Quốc Nghiễn, Phường Hòn Gai, Tp Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 020 33 826 148; Email: quangninhcustoms@gmail.com